• NEN1317-1 Afschermende constructies voor wegen – Deel 1 Terminologie en algemene criteria voor beproevingsmethoden
  • NEN1317-2 Afschermende constructies voor wegen – Deel 2 Prestatieklassen, botsproefbeoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails
  • NEN 5190 Geleiderail Bouwstofeisen. Hierin worden eisen gesteld aan afmetingen, toleranties en materiaaleigenschappen van de samengestelde onderdelen van de geleiderailconstructie.
  • NEN 5191 Geleiderail Plaatsingsregels. In deze norm worden vooral regels voor de uitvoering en eisen voor geleiderail beschreven.
  • Standaard RAW Bepaling, hoofdstuk 33 ‘Afschermingsvoorzieningen’. De standaard bevat technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen