Geleiderail is een bermbeveiligingvoorziening die bestaat uit geheel thermisch verzinkte onderdelen die onder strenge Normen en Richtlijnen vervaardigd en geplaatst dient te worden. Regulier dient de geleiderail middels de NEN5190 vervaardigd te worden en conform de NEN5191 geplaatst te worden.

De specifieke criteria omtrent afschermingsvoorzieningen voor autosnelwegen staan omschreven in de: 

Van Straten Geleiderail BV heeft buiten het stalen geleiderail programma ook een ruim aanbod van houten geleiderail. Alle geleiderailtypen voldoen aan de van toepassing zijnde NEN normen. Houten geleiderail kan zowel in aardebaan als op kunstwerken worden toegepast.

Voor zover de afschermingsvoorzieningen ook kunnen worden toepgepast op niet autosnelwegen wordt verwezen naar onderstaande richtlijnen omschreven in de 

Aan de hand van de situatie waar voertuigkering gewenst dan al niet nodig is, wordt er gekeken naar de beschikbare ruimte, de verkeersinrichting en de daarbij geldende prestatieklassen. De huidige geleiderail is vooral afgestemd op de toepassing langs autosnelwegen.

Het plaatsen van anti-verblindingsschermen of anti-verblindingslamellen voorkomen lichthinder van tegemoet komend verkeer op de tegenoverliggende rijbaan. De lamellen worden middels een eigen draagconstructie gemonteerd op de bestaande geleiderailconstructie.