Afhankelijk van de ontwerpeisen wordt de dikte van het profiel bepaald en uiteraard wordt hier ook gekeken naar de ankers welke benodigd zijn om de energie te kunnen opnemen.