Tijdens de engineering houden wij rekening met gewenst kerend vermogen, toegepaste ondergrond, gewenste uitstraling, etc. etc. Door al deze factoren te combineren kunnen wij een gedegen advies uitbrengen. In advies met de bijbehorende simulatie houden wij ook rekening met de plasticiteit van het materiaal en de energieopname welke daarbij plaats zal vinden.