Aan de hand van de situatie waar voertuigkering gewenst dan al niet nodig is, wordt er gekeken naar de beschikbare ruimte, de verkeersinrichting en de daarbij geldende prestatieklassen. De huidige geleiderail is vooral afgestemd op de toepassing langs autosnelwegen.

De plaatsingcriteria voor permanente situaties zijn opgenomen in de:

  • CROW 705 Veilig inrichten van bermen
  • Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen
  • Aanvullende vraagspecificaties en Annexen